Met deze inventarisatie worden de carrièrewaarden en behoeften blootgelegd, de essentiële drijfveren in het leven van elke mens. Een definitie van waarden in het werk vinden we bij Howard Figler: ‘de blijvende aspecten van ons werk die we beschouwen als bron van voldoening’.

Elk persoon heeft verschillende waarden die hij of zij belangrijk vindt. Sommige waarden vinden wij belangrijk, andere weer minder.

Naast carrièrewaarden hebben wij ook behoeften. Een behoefte is volgens het woordenboek een noodzakelijke vereiste, een gemis, iets waar men niet buiten kan. Het is dus een dwingender aspect dan een waarde. Maar onze waarden reflecteren wel onze onderliggende behoeften en soms is het onderscheid moeilijk te maken tussen dingen die we graag willen (waarden) en dingen die we nodig hebben (behoeften).

In onderstaand onderzoek ga je na welke beroepswaarden – en behoeften je hebt en hoe belangrijk die zijn voor jou. Zo krijg je een beeld van wat je in je werk als motiverend ervaart.

Een andere oefening die je hier kan bij betrekken, is de energie oefening. Hiermee kan nagegaan worden of jouw aangegeven waarden en behoeften aanwezig zijn in die dingen die energie geven of energie vreten.

Carrièrewaarden en – behoeften oefening

Hieronder vind je beweringen die ontworpen zijn om uit te zoeken welke jouw belangrijkste carrièrewaarden en behoeften zijn in je werk. Geef bij elke bewering aan of de genoemde waarden of behoeften voor jou belangrijk, neutraal of onbelangrijk zijn in je werk. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Jouw mening telt.

  Belangrijk Neutraal Onbelangrijk
Prestaties
De mogelijkheid hebben om uit te blinken en mooie resultaten te boeken, hoge eisen aan mezelf stellen en uitdagend werk doen.
ooo
Vooruitkomen
Werk doen dat mogelijkheden biedt om grotere verantwoordelijkheid te dragen
ooo
Avontuur/ spanning
Spannend, uitdagend werk doen en risico’s nemen
ooo
Esthetiek
Bezig zijn met werk dat betrekking heeft op het maken of het bestuderen van mooie dingen
ooo
Thuis voelen
Mezelf identificeren met een bepaald bedrijf, daar erkend worden en er hechte relaties of vriendschappen aangaan
ooo
Artistieke creativiteit
Zelf mooie voorwerpen, afbeeldingen of andere kunstzinnige producten maken
ooo
Aantrekkelijke omgeving
Werken in een omgeving die ik aantrekkelijk vind en waar ik me op mijn gemak voel
ooo
Uitdagende vraagstukken
Vaak te maken krijgen met onderwerpen en problemen die het uiterste van me vergen
ooo
Verandering en afwisseling
Werk hebben dat steeds anders van vorm, inhoud of plaats kent
ooo
Dicht bij het machtscentrum
Een positie hebben waar ik dicht bij het vuur zit, vaak contact heb met invloedrijke mensen en bij kan dragen aan het nemen van belangrijke beslissingen
ooo
Gemeenschap
Betrokken zijn bij het wel en wee van de gemeenschap waarin ik woon
ooo
Competitie
Een baan hebben waarin ik met anderen kan wedijveren
ooo
Beheersbaarheid
Een positie bekleden waarin ik zoveel mogelijk zelf mijn werkdag kan plannen
ooo
Creatieve expressie
Nieuwe concepten, producten, diensten, structuren, systemen e.d. bedenken die buiten de bestaande regels, procedures en patronen vallen.
ooo
Ethiek
Activiteiten ontplooien en werken in een omgeving in overeenstemming met mijn morele principes, zonder inbreuk te maken op mijn persoonlijke overtuigingen
ooo
Blijk geven van deskundigheid
Laten zien dat ik prima presteer, mijn werk goed begrijp, en bekwaam en effectief ben
ooo
Externe structuur
Werken in een omgeving die structuur biedt in de vorm van algemene richtlijnen, doelen en duidelijke verwachtingen. Weten aan welke normen ik moet voldoen
ooo
Optreden
Een publiek of groep mensen voor me hebben van wie ik de aandacht kan sturen
ooo
Roem
Bij een grote groep mensen bekend zijn vanwege de kwaliteit van mijn werk
ooo
Snelheid
Werken in een omgeving waar snel en binnen bepaalde tijdslimieten resultaten geleverd moeten worden
ooo
Interessesfeer
Werken om een gebied dat belangrijk voor mij is en waar ik me met interessante activiteiten kan bezighouden
ooo
De maatschappij verbeteren
Werk doen waar de samenleving duidelijk profijt van heeft
ooo
Goed salaris
Een inkomen hebben dat me behoorlijke financiële armslag geeft
ooo
Onafhankelijkheid en zelfstandigheid
Mijn eigen gang kunnen gaan zonder steeds verantwoording af te hoeven leggen
ooo
Mensen beïnvloeden
De mogelijkheid anderen in hun denken te sturen
ooo
Intellectuele status
Door anderen beschouwd worden als zeer intelligent en een expert op een bepaald gebied
ooo
Rustig werk
In een omgeving werken met relatief weinig stress en spanning
ooo
Kennis
Werk doen dat in het teken staat van meer kennisverwerving, professionele ontwikkeling en een groter begrip van mijn vakgebied
ooo
Leiderschap
Degene zijn tot wie anderen zich wenden voor visie en richting
ooo
Vrije tijd
Naast het werk genoeg tijd hebben voor bezigheden die ik belangrijk vind
ooo
Locatie
Ergens wonen waar ik alle ruimte en mogelijkheden heb om te leven zoals ik dat wil en van waaruit ik makkelijk mijn werk kan bereiken
ooo
Beslissingen nemen
De mogelijkheid hebben om beslissingen te nemen die de kwaliteit en het succes van projecten bepalen
ooo
Anderen stimuleren en helpen
Werk doen waarin ik anderen kan steunen en begrip kan tonen: onderwijzen, helpen, begeleiden, genezen of op een andere directe manier dienstverlenend kan zijn
ooo
Orde
Zorgen dat persoonlijke activiteiten, omgeving en werkstructuur netjes en ordelijk blijven en werken in een omgeving waar dingen op een geplande, systematische en ordelijke manier gebeuren
ooo
Fysieke uitdaging
Een baan hebben die fysiek uitdagend en bevredigend is
ooo
Spelen
Dingen voor ‘de lol’ doen, meedoen aan spelletjes, sport en andere ontspannende sociale activiteiten. Een luchthartige en onbezorgde houding hebben ten opzichte van het leven.
ooo
Macht en autoriteit
De mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op het werk en de toekomst van anderen in de organisatie.
ooo
Precisiewerk
Werk doen waarin het maken van precieze metingen of het werken met zeer gedetailleerde voorwerpen belangrijk is en het van cruciaal belang is geen fouten te maken.
ooo
Prestige/ erkenning
Werk doen dat anderen belangrijk vinden en erkenning krijgen voor de kwaliteit van wat ik doe.
ooo
Profijt/ winst
Werk doen dat grote invloed heeft op de resultaatcijfers.
ooo
Contact met klant
In mijn werk directe contacten met klanten hebben.
ooo
Respect van anderen
Respect van anderen krijgen voor deskundigheid.
ooo
Zekerheid
Weten dat ik mijn baan kan houden en steeds een redelijk salaris ontvang.
ooo
Stabiliteit
Werk doen waarin weinig verandering zit en dat voorspelbaar is.
ooo
Status
Gerespecteerd worden om mijn positie door mijn vrienden, familie en sociale omgeving.
ooo
Steun van omgeving/ superieuren
Voor een begrijpende baas/ werkgever werken aan wie ik rustig om advies, raad, hulp en steun kan vragen.
ooo
Eigen tijdsindeling
Zelf mijn tijd indelen en mijn eigen tempo aanhouden zonder druk van anderen.
ooo
Alleen werken
Resultaten boeken met weinig of geen bemoeienis van anderen.
ooo
Werken aan de grenzen van de wetenschap
Met nieuwe ideeën komen, nieuwe technieken bedenken, in de voorhoede van een sociale of natuurkundige wetenschap werken of aan de grenzen van mijn eigen kennis.
ooo
Werken onder druk
Werken onder tijdsdruk in situaties die gedurende lange periodes grote concentratie vereisen en waarin ik me nauwelijks fouten kan veroorloven.
ooo
Werken met anderen
Met anderen samenwerken naar een gemeenschappelijk doel.
ooo

Indien je nog carrièrewaarden of behoeften voor ogen hebt die niet in de lijst voorkomen maar je wel aanspreken, schrijf ze neer.

  1. _________________________________________                                                 
  2. _________________________________________
  3. _________________________________________
  4. _________________________________________
  5. _________________________________________
  6. _________________________________________

Belangrijke carrièrewaarden- en behoeften

Zoek nu uit de vorige lijst die waarden en behoeften uit die voor jou het allerbelangrijkst zijn. Maak dan hieronder een top 10 van jouw belangrijkste waarden en behoeften. Zet op 1 de waarde/behoefte die je het belangrijkst vindt, op 10 de waarde/behoefte die je het minst belangrijk vindt van jouw top 10. Ga dan na aan welke waarden en behoeften in jouw huidige werksituatie wordt voldaan en welke niet.

Waarde/behoefte TOP 10Wordt aan voldaanWordt niet
aan voldaan

Wil je graag samen met een loopbaancoach aan de slag gaan? Of meer uitleg over carrièrewaarden? Dan kan je bij onze loopbaancoaches terecht.

Wist je dat je bij loopbaanbegeleiding recht hebt op een gratis kennismakingsgesprek van 30min?


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.